ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๑
 
               วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๑ โดยเวลา ๗.๐๐ น. บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมเข้าวัดทำบุญถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัย๔ แก่พระสงฆ์ ณ วัดสามแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นศิริมงคลและใช้หลักธรรมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน ในช่วงเวลา ๙.๐๐ น. ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ต้นสัก ต้นตะเคียน บริเวณรอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร