สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง

               เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดย นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และเป็นการแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรที่มีต่อพระองค์ และเพื่อเป็นการสร้างร่มเงา ให้ความร่มเย็น ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร