วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการจัดกิจกรรม "สัปดาห์แห่งการทำความสะอาด Big/Beach Cleaning Day" ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๔-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสที่จะจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัดชุมพรทั้งบริเวณชายทะเล ชายหาด ปาชายเลน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง รวมทั้งชุมชน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม ตลอดจนแก้ไขปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมริมชายฝั่งทะเลและสถานที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมด้านการค้า การลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว