อบรมหลักสูตรกลาง : การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

               วันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวระวีวรรณ โอภาภิรัตน์ ครูบัญชีในเขตพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง : การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการ "๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖ วันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย ศพก.) ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยนางสาวระวีวรรณ โอภาภิรัตน์ ได้สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมด้วยการทำบัญชีบนมือถือผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Me ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย