พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
               วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมงาน "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุุทธศักราช ๒๕๖๒" พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๙ รูป ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี