วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
 
               วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยเวลาตั้งแต่ ๐๖.๓๐ น.ได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
               และในเวลา ๐๘.๐๐ น. นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ณ บริเวณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานหน้าเทศบาลเมืองชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว นอกจากนี้บุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ยังร่วมบริจาคเลือด  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯในครั้งนี้ด้วย