ร่วมประกอบพิธี "พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ”จังหวัดชุมพร
 
               วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี "พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์” ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และดำเนินพิธีกรรมพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง ๗๗ จังหวัด รวมจำนวนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๘ ในฤกษ์เวลา ๑๑.๕๒ – ๑๒.๓๘ น. โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีกรรมดังกล่าว

               และในเวลา ๑๑.๕๙ น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาครปริมาณร้อยละ ๘๐ ของขันสาคร เจ้าหน้าที่ปิดฝาขันสาคร ห่อด้วยผ้าขาว ผูกด้วยริบบิ้นสีขาว และเชิญขันสาครและที่ตักน้ำไปยังขบวนรถเคลื่อนไปยังพระอุโบสถวัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) วางประจำจุดที่กำหนด เพื่อรอทำน้ำอภิเษกในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ต่อไป