วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสังกัด ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอบบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้ ศพก. อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยนางลาวัลย์ได้นำเอาสมุดบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแจกให้กับเกษตรกรที่มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ พร้อมสอนแนะ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำบัญชี และเป็นตัวแทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์การเรียนรู้ ศพก. อำเภอสวี ด้วย
 
               ทั้งนี้นางลาวัลย์ พลเพชร ได้ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาทำบัญชีผ่านมือถือ โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาใช้ในการบันทึกบัญชีประจำวัน ซึ่งมีความสะดวก และง่ายต่อการบันทึกบัญชี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก