เตรียมความพร้อมรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
               วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมและต้อนรับ พล.อ.ต.พิศณุ ไพบูลย์ ผู้แทนสมุหราชองครักษ์ และคณะผู้ติดตาม โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงานร่วมสนองงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้การต้อนรับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน ทรงติดตามงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ในวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑