วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
               วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยในช่วงเช้าเวลา ๘.๐๐ น. ได้ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มดอกไม้ และร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลอย่างพร้อมเพรียงกัน

               และในเวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัดชุมพรถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงินพุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดพิธีดังกล่าว ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ทำการเทศบาลจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร