๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันแม่แห่งชาติ
    
               สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

               เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และและลูกจ้างเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณถนนหน้าตลาด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

               เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร

               และเวลา ๑๘.๐๐น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองชุมพร บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา พสกนิกรชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีจอมราชา โดยกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเวลาเช้า มีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี