โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๒
 
               วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๒ ประจำเดือนมีนาคม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านทุ่งพัด หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

               ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้ให้บริการด้านบัญชี ได้แก่ บัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นทำบัญชีบนมือถือ Smart Me ซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย