วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมเปิดงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ ๒๘ ณ ชายหาดและลานอเนกประสงค์ชายทะเลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "สะพายกล้อง ท่อง ๘ อำเภอ @ชุมพร" ซึ่งจัดขึ้นในงาน "โลกทะเลชุมพร" ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีจังหวัดชุมพรให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักอย่างแพร่หลาย