งานมหกรรมข้าวไร่ ๔ ภาค ครั้งที่ ๒
 
               วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมข้าวไร่ ๔ ภาค ครั้งที่ ๒ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวต้อนรับ