โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๐
 
               วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ออกบู๊ทให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๐ ณ โรงเรียนบ้านบางมั่น หมู่ ๑๖ ตำบลนาพญา อำเภอเหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้ให้บริการปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Smart Me บัญชีบนมือถือ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้การทำบัญชีสะดวก ง่าย และสามารถพกพาไปตลอด ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการด้วย