ติดตามผลการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
 
               วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยครูบัญชีประจำศูนย์ ศพก. อำเภอปะทิว เข้าติดตามผลการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อำเภอปะทิว ณ ศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทั้งนี้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ ยังได้รับฟังถึงปัญหาในการจัดทำบัญชี พร้อมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพที่ถูกต้อง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ