วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เดินทางเข้าบันทึกเสียงถวายอาลัย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งเสียงถวายความอาลัย และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร