โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
 
               วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมออกหน่วยให้บริการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว
 
               ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้นำเอาบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีมนุษย์เงินเดือน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และแอปพลิเคชั่น Smart Me บัญชีบนมือถือ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ออกให้บริการและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการหันมาทำบัญชี และใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนในการดำรงชีวิต พร้อมร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จักรยานแก่เด็กนักเรียน ถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรด้วย