วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลเสด็จในกรมฯ (ศาลบน) ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดชุมพร และประเทศชาติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว