พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เสด็จเตี่ย
 
               วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลเสด็จในกรมฯ (ศาลบน) ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อชาวจังหวัดชุมพร และประเทศชาติ รวมทั้งพระราชภารกิจต่าง ๆ ในการทำนุบำรุงและปกป้องบ้านเมือง ทั้งนี้ในพิธีดังกล่าว โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี