โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๑๑
 
               วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวนงลักษณ์ ชื่นแก้ว เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดลงพื้นที่ออกบู๊ทคลินิกบัญชีในโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๑ ณ โรงเรียนวัดปากด่าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้ให้บริการปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Smart Me บัญชีบนมือถือ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้การทำบัญชีสะดวก ง่าย และสามารถพกพาไปตลอด ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการด้วย