วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดชุมพร และเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พระตำหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลบน) ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายณงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว