จัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑
 
               วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดฯ ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานเทิพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งในช่วงเช้าได้ทำพิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวงและพิธีเทวภิเษก ณ พระตำหนักเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลบน) ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 
               เวลา ๑๘.๐๐ น. ในวันเดียวกันร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียติฯ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งร่วมออกบู๊ทคลินิกบัญชี ให้ความรู้ทางด้านบัญชีสหกรณ์ ทั้งบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมถึงให้บริการแอปพลิเคชั่น Smart Me บัญชีบนมือถือ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ออกให้บริการแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในพิธีดังกล่าวได้มีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดพิธี