โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดชุมพร  
 
              วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล และเนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดชุมพร ณ วัดสุนทรธรรมาราม ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยฟังปาฐกถาธรรม และฝึกสมาธิตามหลักของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อเจริญสมาธิภาวนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณท่านที่มีคุณูปการต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะข้อวัตรปฏิบัติต่าง ๆ เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนสืบไป