วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว และเดินตรวจเยี่ยมบู๊ทนิทรรศกาลทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงทักทายพบปะกับประชาชน และรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วย

               ทั้งนี้ นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ ได้กล่าวแนะนำและประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และเชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการให้เห็นคุณค่าของการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน รวมถึงน้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมงาน รณรงค์ให้ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือนำทางสู่การแก้ปัญหาความยากจน พร้อมก้าวเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง