มอบสิ่งของ วันรวมน้ำใจจังหวัดชุมพร
    
               วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบคุลากรในสังกัด มอบสิ่งของ พัดลม หม้อหุงข้าว และผ้านวม จำนวนหนึ่ง ในงานวันรวมน้ำใจจังหวัดชุมพร ณ บริเวณลานเอนกประสงค์สำงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรเพื่อนำไปเป็นของรางวัลในงานกาชาดจังหวัดชุมพร ในวันที่ ๑๗ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีนางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เป็นผู้รับมอบ