วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการด้านบัญชี แก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมในงานกาชาดจังหวัดชุมพรประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยได้ให้บริการด้านบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรได้นำเอาแอปพิเคชั่นสมาร์ทมี (Smart Me) ซึ่งเป็นแอปพิเคชั่นในการจดบันทึกบัญชีผ่านมือถือ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย