ประชุมก่อตั้งสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด
 
               วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑ์ฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมกับคณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่๔ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อให้คำแนะนำส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งสหกรณ์