โครงการจังหวัดพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘
 
               วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘ ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ ออกบู๊ทให้บริการแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้ออกบู๊ทคลินิกให้บริการด้านบัญชี ได้นำเอาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีรับจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงนำเอาแอพพลิเคชั่นบัญชีบนมือถือ Smart Me ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นจัดทำบัญชีผ่านมือถือ ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พัฒนาขึ้น เป็นนวตกรรมที่ให้ความสะดวกและถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งชีวิตประจำวัน และใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้ โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว