วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เช่น ทำความาสะอาด สาธารณสถาน ให้บริการสาธารณะ ฯลฯ โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว