ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ
 
               วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจราชการโครงการจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และเป็นประธานในพิธีเปิด "มหกรรมวิชาการวันงานเกษตรตะโก" ครั้งที่ ๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังวหวัดชุมพร และประชาชน เกษตรกร ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ในการกล่าวแถลงและพบปะกับประชาชนซึ่งเป็นเกษตรกร โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าจะดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยการยึดพื้นที่ทำกิน คืนสู่เจ้าของประเทศ นั่นคือประชาชนคนไทยทุกคน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง