วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบคุลากรในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระรบรมราชานุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี โดยมีการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรมคือ ในช่วงเวลา ๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ถนนปรมินทรมรรคา หน้าเทศบาลเมืองชุมพร เวลา ๙.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และเวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร ตามลำดับ