ร่วมกิจกรรมงานกาชาดจังหวัดชุมพรประจำปี ๒๕๖๒
 
               สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมจัดกิจกรรมงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการให้บริการด้านบัญชีในรูปแบบบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และการบันทึกบัญชีโดยใช้แอปพลิเคชั่น Smart Me แก่ผู้เข้าร่วมงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมในการขายบัตรสลากกาชาด ร่วมเป็นกรรมการและมอบรางวัลให้แก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาดในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ด้วย