วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เป็นตัวแทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ในความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรจำนวน ๗ คน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทยที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่