วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

               วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๗.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓" โดยได้รับเกียรติจากนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี โดยในช่วงเช้า มีพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด กิจกรรมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เพื่อแสดงถึงความสำนึกในมหากรุณาธิคุณของพระองค์ฯ ในการริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กล่าวสะดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พร้อมอ่านสารจากนายยกรัฐมนตรีและ มอบโล่รางวัลให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำจังหวัด พร้อมทั้งเปิดงานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างสหกรณ์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง