วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และพิธีเปิด โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีอำเภอท่าแซะ โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนชุมชนประชานิคม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการบันทึกบัญชีในโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี แจกเอกสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เแก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป และจัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับการวางแผนการใช้เงินในชีวิตประจำวันเพื่อรับของที่ระลึก ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินและให้ความสนใจในการบันทึกบัญชีครัวเรือน