วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร