วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง หมู่ที่ ๕ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้นำเอาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และแอปพลิเคชั่น Smart Me เป็นแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หันมาทำบัญชี เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีผู้ร่วมงานสนใจเป็นจำนวนมาก