อบรมหลักสูตรกลาง : การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
 
               วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวมยุเรศ สุดเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยครูบัญชีในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง : การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการ "๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยสาวมยุเรศ สุดเพชร ได้สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมด้วยการทำบัญชีบนมือถือผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Me ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ให้หันมาทำบัญชีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น