ส่งมอบน้ำดื่ม Smart Me พร้อมให้บริการแก่ประชาชนในวันหยุดปีใหม่ ๒๕๖๒
 
               วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด นำน้ำดื่ม Smart Me ส่งมอบเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ณ จุดพักรถศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  โดยมีนายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตกรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้บริการเฉพาะกิจในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้นายวราเทพ สุริยชน ได้มอบหมายและแบ่งบุคลากรในสังกัดเพื่อร่วมให้บริการประชาชนในวันหยุดยาวขึ้นปีใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ด้วย โดยนำน้ำดื่ม Smart Me รวมถึงเครื่องดื่มอาหารอื่น ๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บริการ เพื่อให้ประชาชน ผู้เดินทางผ่านไปมาได้แวะพัก ให้ร่างกายพร้อมเดินทางต่อ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ และให้ประชาชนเดินทางกันอย่างปลอดภัย
 
               โดยวันแรกของวันหยุดยาวขึ้นปีใหม่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่ประจำศูนย์ให้บริการประชาชนเฉพาะกิจ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว เป็นวันแรก ซึ่งยังคงมีประชาชนสัญจรกลับภูมิลำเนาผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก โดยมีประชาชนจำนวนหนึ่งก็ได้แวะเข้ามาใช้บริการ ณ จุดให้บริการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง