มอบเงินช่วยเหลือ และให้กำลังใจนายสุกิจ กิตติชนม์ธวัส

               วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และในนามของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ และนางอุบล คงเหล่ ประธานชมรมครูบัญชีจังหวัดชุมพร พร้อมคณะตัวแทนครูบัญชีจังหวัดชุมพร มอบเงินช่วยเหลือ และให้กำลังใจนายสุกิจ กิตติชนม์ธวัส ครูบัญชีอาสาเขตพื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ณ บ้านเลขที่ ๖๐/๒ ม.๑๐ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เนื่องจากบ้านประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 

               ทั้งนี้ นายวราเทพ สุริยชน และตัวแทนครูบัญชีในจังหวัดชุมพร ได้พูดคุยพร้อมให้กำลังใจแก่ นายสุกิจ กิตติชนม์ธวัส ให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติพร้อมยืนหยัดสู้ต่อไป โดยทางสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และชมรมครูบัญชีจังหวัดชุมพร จะอยู่เคียงข้าง และคอยเป็นกำลังใจอยู่เสมอ