กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
 
               วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ได้จัดการพัฒนาพื้นที่ ณ บริเวณภายในศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ร่วมปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว