วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธี เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นตัวแทนนำข้าราชการ และประชาชน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอยากกึกก้องพร้อมร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้