วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑" โดยร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการดีเด่นของจังหวัด โดยมีนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ข้าราชการทั้งหมดยังพร้อมใจกันกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร