โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
    
               วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นางสาวจันทนา ถึงถิ่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม) ร่วมกับโครงการจังหวัดพบประชาชน ณ วัดถ้ำสิงห์ หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้ออกบู๊ทคลินิกให้บริการด้านบัญชี ได้นำเอาบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีรับจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงนำเอาแอพพลิเคชั่นบัญชีบนมือถือ Smart Me ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นจัดทำบัญชีผ่านมือถือ ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พัฒนาขึ้น เป็นนวตกรรมที่ให้ความสะดวกและถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งชีวิตประจำวัน และใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้อีกด้วย รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการ "ทำบัญชีได้ ใช้เงินเป็น เห็นเงินออม" โดยการจัดงานดังกล่าวมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน