วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี และบุคลากรในสังกัด ร่วมถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิต ณ ภายในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ก่อนการปฏิบัติงานตามปกติในทุก ๆ วันแรกสัปดาห์ของการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้มีความยึดมั่น ถือมั่น ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง พร้อมเดินตามรอยเท้าพ่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อไป