เมนูหลัก
 
 
            แนะนำสำนักงาน
 
 
                    - ประวัติสำนักงาน
 
 
                    - หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 
                    - สถานที่ตั้ง
 
 
 
 
                    - โครงสร้างอัตรากำลัง
 
                      - งานปีงบประมาณ 59  
              หน่วยงานภายในกรมฯ  
              อินทราเน็ต  
              เว็บบอร์ดสำนักงาน  
              อีเมล์  
     

  ข้อมูลจังหวัดชุมพร  
              ข้อมูลจังหวัด  
                      - ประวัติและความเป็นมา  
                      - สัญลักษณ์ประจำจังหวัด  
                      - แผนที่จังหวัด  
                      - นโยบายยุทธศาสตร์  
              สภาพทั่วไปของจังหวัด  
                      - สภาพภูมิศาสตร์  
                      - ทรัพยากรธรรมชาติ  
                      - ข้อมูลอำเภอ  
              ข้อมูลการท่องเที่ยว  
                      - ข้อมูลสำคัญ  
                      - แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล  
 

                    - แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

 
                      - สถานที่สำคัญ  
                      - เทศกาลประเพณี  
                      - แผนที่  
                      - การเดินทาง  
                      - ที่พัก  
                      - ร้านอาหาร  
              ระบบภายใน  
                      - ระบบงานสารบรรณ  
                      - ข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
                      - ข้อมูลข่าวสาร  
                      - ดาวน์โหลดเอกสาร  
                      - เว็บบอร์ด  
                      - ช่องทางร้องทุกข์ / ร้องเรียน  
              ข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ